นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า / คืนเงิน / ยกเลิกสินค้า / การรับประกัน

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
– สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
– ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า หากทางบริษัทส่งสินค้าผิดไป
– สินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีรับประกัน จะไม่สามารถนำเปลี่ยน หรือ ขอเคลมได้

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 064-353-5151 / 064-353-2626 / อีเมล์ eksuwan2001@gmail.com / LINE: @eksuwan2001 / Facebook Inbox: m.me/eksuwan2001

ในเวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “สินค้าที่สั่งไปคืออะไรบ้าง?” / “ยอดชำระเงิน” / “ช่องทางการชำระเงิน” / “ช่องทางการสั่งซื้อ” / “สินค้าที่ได้รับจริงคืออะไรบ้าง?” / “สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนค้ืออะไรบ้าง?”

3. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS / Flash Express / Kerry Express โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

4. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

5. หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันให้แทน

6. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้าที่ถูกส่งกลับมา

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

– สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

– สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง

– การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 064-353-5151 / 064-353-2626 / อีเมล์ eksuwan2001@gmail.com / LINE: @eksuwan2001 / Facebook Inbox: m.me/eksuwan2001

ในเวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “สินค้าที่สั่งไปคืออะไรบ้าง?” / “ยอดชำระเงิน” / “ช่องทางการชำระเงิน” / “ช่องทางการสั่งซื้อ” / “สินค้าที่ได้รับจริงคืออะไรบ้าง?” / “สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนค้ืออะไรบ้าง?”

3. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS / Flash Express / Kerry Express โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

4. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

นโยบายการคืนเงิน

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

– กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย

การคืนเงิน

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

– บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ งดการคืนเงืน เมื่อลูกค้าได้มีการชำระเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

– บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ งดการคืนเงืน เมื่อลูกค้าได้มีการชำระเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ เมื่อลูกค้าได้มีการชำระเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 064-353-5151 / 064-353-2626 / อีเมล์ eksuwan2001@gmail.com / LINE: @eksuwan2001 / Facebook Inbox: m.me/eksuwan2001

ในเวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดย eksuwankased2001.co.th มีการรับประกันสินค้าตามที่กำหนดไว้ดังนี้:

  • พลาสติกโรงเรือน: 100 ไมครอน (0.10 มม) รับประกันสินค้า 1 ปี , 150 ไมครอน (0.15 มม) และ 200 ไมครอน (0.20 มม) รับประกันสินค้า 2 ปี เราจะรับประกันเวลาที่ พลาสติกโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำรุด จากการ “ของมีคมกรีดขาด” “ใช้งานแล้วขาด” “สภาพอากาศแปรปรวนทำพัง” เราจะรับประกันเฉพาะเวลาที่ พลาสติกโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด เท่านั้น!!
    กรอบในที่นี้ คือ โดนแดด แล้ว มันเป็น แตก เป็น ผงๆ 

  • การรับประกันพลาสติกโรงเรือน ถ้าหากเป็นการกรอบฉีกขาดบริเวณชายพลาสติกซึ่งเกิดจากการดึงมากเกินไปตามแนวยาวใกล้กับรางล็อค บริษัทของดรับประกัน

  • มุ้งกันแมลงโรงเรือน: ทุกความถี่ (16 ตา / 20 ตา / 32 ตา / 40 ตา) รับประกันสินค้า 2 ปี เราจะรับประกันเวลาที่ มุ้งกันแมลงโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำรุด จากการ “ของมีคมกรีดขาด” “ใช้งานแล้วขาด” “สภาพอากาศแปรปรวนทำพัง” เราจะรับประกันเฉพาะเวลาที่ มุ้งกันแมลงโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด เท่านั้น!! กรอบในที่นี้ คือ โดนแดด แล้ว มันเป็น แตก เป็น ผงๆ

  • พลาสติกปูบ่อ: 150 ไมครอน (0.15 มม) , 200 ไมครอน (0.20 มม), 250 ไมครอน (0.20 มม), 300 ไมครอน (0.30 มม) และ 500 ไมครอน (0.50 มม) รับประกันสินค้า 2 ปี เราจะรับประกันเวลาที่ พลาสติกโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำรุด จากการ “ของมีคมกรีดขาด” “ใช้งานแล้วขาด” “สภาพอากาศแปรปรวนทำพัง” เราจะรับประกันเฉพาะเวลาที่ พลาสติกโรงเรือน มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด เท่านั้น!! กรอบในที่นี้ คือ โดนแดด แล้ว มันเป็น แตก เป็น ผงๆ

  • พลาสติกคลุมกำเนิดหญ้า/ต่าข่ายคลุมกำเนิดหญ้า: รับประกันสินค้า 2 ปี เราจะรับประกันเวลาที่ ตาข่ายคลุมกำเนิดหญ้า มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำรุด จากการ “ของมีคมกรีดขาด” “ใช้งานแล้วขาด” “สภาพอากาศแปรปรวนทำพัง” เราจะรับประกันเฉพาะเวลาที่ ตาข่ายคลุมกำเนิดหญ้า มีการ “กรอบ”จากการใช้งานก่อนกำหนด เท่านั้น!! กรอบในที่นี้ คือ โดนแดด แล้ว มันเป็น แตก เป็น ผงๆ

ผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 064-353-5151 / 064-353-2626 / อีเมล์ eksuwan2001@gmail.com / LINE: @eksuwan2001 / Facebook Inbox: m.me/eksuwan2001 การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า หรือการซ่อมสินค้านั้น โดยปกติอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ Customer Service บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน คืน หรือซ่อมสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้ คำพิจารณาจาก Customer Service ถือเป็นที่สิ้นสุด