1
ระบุรายละเอียดการจัดส่ง
2
ยืนยันการชำระเงิน
3
ทำรายการเสร็จสิ้น

อัพโหลดหลักฐานชำระเงินเสร็จสิ้น

ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสามารถที่จะตรวจสอบสถานะสินค้าและการสั่งซื้อของคุณได้ที่ รายการคำสั่งซื้อของคุณ