ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลโรงเรือน

ผลการคำนวณและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

พลาสติกโรงเรือน (ใช้คลุมหลังคา)

ผลการคำนวณ

มุ้งกันแมลง

ผลการคำนวณ
*บวกเพิ่มตรงหน้าจั่วแล้วทั้ง 2 ด้าน
  • ความถี่ (ตา) : ตา
  • ความกว้างมุ้ง : เมตร
  • ความยาวมุ้ง : เมตร
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ตัวล๊อกพลาสติก

  • 1.คลิปล็อกสปริง (วางห่าง 50CM/ตัว) ใช้สำหรับท่อแปบที่มีรัศมีไม่เกิน 1 นิ้ว
  • 2.รางล็อกสปริง (1 เส้น ยาว 4 เมตร) ใช้สำหรับท่อแปบที่มีรัศมีมากกว่า 1 นิ้ว
ผลการคำนวณ
  • ความยาวของด้าน A : 0 X 4 = 0 เมตร, ขนาดท่อแปบ มากกว่า 1 นิ้ว
  • ความยาวของด้าน B : 0 X 2 = 0 เมตร, ขนาดท่อแปบ มากกว่า 1 นิ้ว
  • ความยาวของด้าน D : X 2 = 0 เมตร, ขนาดท่อแปบ มากกว่า 1 นิ้ว